INFO seminar

Info seminar je 30 minutna prezentacija na kojoj možete dobiti polazne osnove vezane za naš i vaš projekat SMART JOB.

1. Kako napisati CV koji dobija?

Na ovom treningu u 2h polaznici dobijaju osnovne informacije koje su vezane za prvi korak pred vrhunski nastup pred poslodavcem.

Sama edukacija je koncipirana tako da u okviru interaktivnih vežbi i uz konkretna znanja i modele polaznici ovladaju veštinama kako da:

 • napišu savremeni i konkretan CV koji će uhvatiti pažnju poslodavca
 • se fokusiraju na segmente koji se ističu u CVu
 • se fokusiraju na konkretne kompetence koje prave razliku
 • ovladaju svojim unutrašnjim snagama koje će pokrenuti
 • naprave sebi šansu za bolji posao

Struktura edukacije

 • Kako napisati CV
 • Struktura CV-a
 • Kompetence u CV-u
 • Uvodni delovi CV-a
 • Formati CV-a
 • Istraživanje kompanija
 • Prilagođavanje CV-a
 • Propratno pismo
 • Email

cena: 2.400,00 din

2. Kako se pripremiti za intervju?

U okviru ove edukacije svi polaznici koji prođu nivo 1, mogu da ovadaju konkretnim veštinama kako da se postave na prvom razgovoru za posao.

 • napišu savremeni i konkretan CV koji će uhvatiti pažnju poslodavca
 • se fokusiraju na segmente koji se ističu u CVu
 • se fokusiraju na konkretne kompetence koje prave razliku
 • ovladaju svojim unutrašnjim snagama koje će pokrenuti
 • naprave sebi šansu za bolji posao

Struktura edukacije

 • Priprema za intervju
 • Dolazak na intervju
 • Neverbalna komunikacija
 • Odgovori na pitanja
 • Moja pitanja
 • Greške na intervjuima
 • Upotreba akcionih reči
 • Čudna, lepa i pogrešna pitanja

cena: 4.900,00 din

3. Kako zadržati posao?

Ovaj segment edukacije vam nudi veštine kojima poboljšavate svoje komunikacione veštine i kojima ostvarujete bolje rezultate, pre svega za sebe i samim tim i za kompaniju.

Ovaj modul obuhvate sledeće teme:

 • Šta se dešava u komunikaciji?
 • Zašto dolazi do nerazumevanja?
 • Kako da me drugi bolje razumeju?
 • Komunikacioni matriks

cena: 7.500,00 din

4. Kako usvojiti menadžerske veštine?

Već ste dostigli određeni nivo uspeha i želite da se dalje usavršavate po pitanju boljeg planiranja, vremenske organizacija i napredne komunikacije. Ovaj segment obuhvata baš te veštine.

U okviru ovog dela polaznici će se baviti sa:

 • planiranjem i organizovanjem
 • determinisanjem vremenskih odrednica
 • definisanjem ciljeva
 • definisanjem akcionih koraka
 • prioritizacijom ciljeva

cena: 9.900,00 din

Prijavite se: